Malt Logo

Transparante referencingprocedures en moderatie bij Malt

Inleiding 

Referencing bij Malt verwijst naar de technieken die worden gebruikt om freelanceprofielen aan opdrachtgevers en opdrachten aan freelancers te presenteren en hun zichtbaarheid te verbeteren.

Moderatie bestaat uit het identificeren en verwijderen van schadelijke of ongepaste inhoud en het bestraffen van Gebruikers die de gebruiksregels van de Marketplace of de geldende regels overtreden.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2022/2065 van 19 oktober 2022 betreffende een interne markt voor digitale diensten, vind je op deze pagina informatie over: 

 1. Referencing van freelanceprofielen
 2. Referencing van opdrachten voorgesteld door opdrachtgevers
 3. Moderatie van gebruikersaccounts
  3.1 Moderatie van opdrachtgeveraccounts
  3.2 Moderatie van freelanceaccounts
 4. Moderatie van beoordelingen en aanbevelingen
 5. Content rapporteren

Gebruikers worden gevraagd om contact op te nemen via het volgende adres: [email protected], als ze vragen hebben over de informatie op deze pagina.

Malt wil Gebruikers verzekeren dat referencing en moderaties worden uitgevoerd om een hoog niveau van professionaliteit en kwaliteit op de Marketplace te garanderen.

Alle woorden die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden van de Marketplace (link).

1. Referencing van freelanceprofielen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan de definitie van een Freelancer zoals gedefinieerd in de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden en die een account op de Marketplace heeft, kan een Opdracht worden aangeboden. 

Opdat naar het profiel van een Freelancer kan worden verwezen, hetzij als onderdeel van een autonome zoekopdracht door de Opdrachtgever, hetzij als onderdeel van een zoekopdracht via Malt Plus, houdt het Malt-algoritme rekening met de volgende criteria: 

 • de inhoud van het profiel van de freelancer;
 • de door een Opdrachtgever gedefinieerde opdrachtcriteria;
 • de activiteit van de Freelancer op de Marketplace: de Freelancer moet minstens drie maanden geleden voor het laatst hebben ingelogd op zijn of haar Account om zijn of haar profiel te kunnen aanbieden als onderdeel van een autonome zoekopdracht door de Opdrachtgever, of minstens een jaar als onderdeel van een zoekopdracht via Malt Plus. Deze periode kan worden verlengd afhankelijk van het type profiel dat de Opdrachtgever zoekt. 

Het Malt-algoritme wordt in detail uitgelegd in dit Resource Center-artikel: https://www.malt.nl/resources/article/how-does-malts-algorithm-work1

Daarnaast worden, zoals bepaald in de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden, als onderdeel van Malt Plus, de door het algoritme voorgeselecteerde Freelanceprofielen geanalyseerd door ons sourcingteam om de Opdrachtgever een lijst met voorgeselecteerde Freelanceprofielen te presenteren. 

Tot slot mag de Freelancer niet worden gemodereerd na een gebeurtenis zoals beschreven in dit artikel 3. 

2. Referencing van opdrachten voorgesteld door opdrachtgevers

Er is geen referencing van de Opdrachten die zijn voorgesteld door Opdrachtgevers op Malt. Opdrachtgevers kiezen de Freelancers aan wie ze de Opdracht direct willen aanbieden of aan profielen die vooraf zijn geselecteerd als onderdeel van een zoekopdracht via Malt Plus. 

Er gelden echter bepaalde regels om de kwaliteit van de opdrachten die aan freelancers worden aangeboden te garanderen: 

 • in het kader van een autonome zoekopdracht mag de Opdrachtgever niet meer dan zes Freelancers tegelijk contacteren;
 • De eerste opdracht die door een nieuwe Opdrachtgever via Malt Plus wordt ingediend, wordt door onze teams geanalyseerd voordat deze aan Freelancers wordt aangeboden;
 • Freelancers krijgen geen opdrachten aangeboden met uitingen die duidelijk denigrerend, beledigend, grof of in strijd met toepasselijke regelgeving zijn.

Freelancers kunnen ook een opdracht delen als onderdeel van het Business Referral Program, waarvan de voorwaarden op deze pagina staan. deze pagina.

3. Moderatie van gebruikersaccounts

Malt kan de maatregelen uitvoeren die worden beschreven in artikel 17 van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden, namelijk de opschorting zonder kennisgeving van de Account van de Gebruiker of de weigering aan de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Marketplace of een deel daarvan, en in het bijzonder in geval van niet-naleving van de bepalingen van artikel 4.2 met betrekking tot de toegang tot de Marktplaats die is voorbehouden aan Gebruikers en artikel 9.1 van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden met betrekking tot de verplichtingen van Gebruikers.

3.1 Moderatie van Opdrachtgeveraccounts

Malt kan het Account van een Opdrachtgever modereren in geval van niet-naleving van de bepalingen van artikel 9.2 van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden. 

Moderatie bestaat uit het tijdelijk of permanent opschorten van het Account. De Opdrachtgever zal worden geïnformeerd over de actie die wordt ondernomen in het licht van de geconstateerde feiten en zal worden uitgenodigd om de zaak met onze teams te bespreken voordat er definitief wordt geschorst.

3.2 Moderatie van freelanceaccounts

Malt kan het account van een Freelancer modereren in geval van niet-naleving van artikel 9.3 van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden. 

Malt kan verschillende maatregelen nemen, afhankelijk van het vastgestelde gedrag en de ernst ervan: het sturen van een waarschuwing om de Freelancer op de hoogte te stellen van de overtreding en hem/haar te herinneren aan de geldende regels, de moderatie  van het Malt Plus-profiel van de Freelancer, verwijdering van beoordelingen en aanbevelingen, intrekking van de status van Super Malter indien van toepassing, permanente of tijdelijke opschorting van het Account.

4. Moderatie van beoordelingen en aanbevelingen

Het evaluatie- en aanbevelingssysteem wordt beschreven in artikel VII van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden.

Malt publiceert positieve en negatieve recensies zonder moderatie voor publicatie. Na publicatie kan elke beoordeling of aanbeveling die buitensporige of beledigende elementen bevat, of in strijd is met de geldende regelgeving, op verzoek van een belanghebbende partij, gericht aan het adres dat aan het begin van deze pagina is vermeld, door Malt worden ingetrokken, indien deze niet voldoet aan de bepalingen van artikel 7.3. 

Malt behoudt zich het recht voor om ongefundeerde aanbevelingen te moderen.

Beoordelingen en aanbevelingen worden bewaard zolang de Freelancer de Marketplace gebruikt.
Wanneer de Gebruiker die de beoordeling heeft geschreven zijn of haar account verwijdert, wordt de beoordeling geanonimiseerd, zodat de Freelancer kan blijven profiteren van de bijdrage van de beoordeling bij het aanbevelen van zijn of haar profiel.

5. Content rapporteren

Elke Gebruiker wordt verzocht om het Bedrijf te wijzen op content die in strijd zou kunnen zijn met de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden of met de geldende regelgeving.

Alle meldingen moeten naar het volgende adres worden gestuurd: [email protected] en moeten een beschrijving bevatten van de betwiste feiten en hun exacte locatie op de Website, evenals de redenen waarom de content moet worden verwijderd.

Freelancers kunnen een Opdracht of ongepast gedrag ook direct vanuit het gesprek met de Opdrachtgever melden in het geïntegreerde berichtensysteem van Malt.

Malt verbindt zich ertoe onmiddellijk te reageren op elke melding van een Gebruiker. Alle meldingen worden onpartijdig en transparant behandeld.
Indien nodig behoudt Malt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen zoals beschreven in artikel 3.