Malt Logo

Het juridische kader van Malt

Een directe en transparante relatie tussen opdrachtgever en freelancer

Malt functioneert als een marktplaats die opdrachtgevers met freelancers verbindt. Projecten worden direct tussen de klant en freelancer overeengekomen, Malt’s commissie-model is duidelijk, transparant en eist geen exclusiviteit van klanten noch freelancers.

Malt maakt jouw leven gemakkelijker door het automatiseren van het gehele freelance management proces van contractering tot betaling. Je tekent een raamovereenkomst met Malt en kunt vervolgens elk project met slechts een muisklik starten. Geen eindeloos papierwerk, geen administratieve rompslomp en geen vertraagde betalingen voor freelancers.

Jouw projecten. Jouw voorwaarden.

De freelancers waar je mee werkt, doen dat volgens de voorwaarden van jouw bedrijf. Van intellectuele eigendomsrechten tot de beveiliging van persoonsgegevens, bij Malt ben je dus altijd gedekt.

icon of document in the cloud

Als Malt Corporate client kun je de algemene inkoopvoorwaarden en/of de servicecontracten van jouw bedrijf rechtstreeks in je Malt-account importeren.

illustration of a cloud and lock

Je algemene voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, persoonsgegevens, intellectuele eigendomsrechten, ethiek en databeveiliging wordt automatisch vóór elke opdracht aan de freelancers voorgelegd.

illustration of hand clicking

En om tijd te besparen, wordt het contract door de freelancer online ondertekend.

Het meest betrouwbare model in de branche om met freelancers te werken

- Minimaliseer risico's met betrekking tot een fictief dienstverband:

Om te voorkomen dat de Nederlandse Belastingdienst de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en freelancer als een fictief dienstverband beschouwt, heeft Malt in samenwerking met de beste advocatenkantoren in Nederland een innovatief model ontwikkeld dat dit risico voor opdrachtgevers drastisch vermindert. Een arbeidsrelatie wordt als een fictief dienstverband beschouwd wanneer er sprake is van het verrichten van persoonlijke arbeid, de betaling van loon en het bestaan van een gezagsverhouding. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan een opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van belastingen en sociale premies over de geleverde prestaties. Bij gebruik van de diensten van Malt wordt dit risico nagenoeg uitgesloten.

- Talent economie in plaats van Gig economie:

Belangrijk om op te merken is dat ons model aanzienlijk verschilt van dat van bezorg- en uitzendplatforms. Dat komt onder andere door het soort werk dat freelancers uitvoeren. De freelance community van Malt bestaat uit hooggekwalificeerde consultants, met gemiddelde tarieven van boven de 70 euro per uur. Freelancers op Malt zijn geheel onafhankelijk. Ze bepalen hun eigen tarieven, zijn vrij om projecten te aanvaarden of te weigeren én kunnen gemakkelijk voor meerdere klanten werken dankzij ons marktplaatsmodel. Bovendien blijkt uit onze jaarlijkse enquête met BCG dat 90% van onze freelancers uit vrije wil ZZPer is geworden en dat slechts 4% overweegt om weer in dienstverband te gaan werken.

Vereenvoudig je freelance contracten vandaag nog

Dit zijn de garanties die we bieden

- Al jouw opdrachten zijn gedekt tegen risico’s door middel van een AXA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot 1 miljoen euro per schadegeval. Lees meer

- Malt verplicht zich ertoe om binnen 48 uureen nieuw profiel aan je voor te stellen in geval van vroegtijdige beëindiging van het project.

- Flexibele en niet-bindende opdrachten. Geen abonnement, geen verplichting. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je alleen voor wat er daadwerkelijk is gedaan.

Onze tools voor betere inzichten en controle

illustration of money saving

Real-time rapportages

Met Malt Insights, onze outsourcing management tool, kun je de duur van de samenwerking met een freelancer en de gemaakte kosten in real-time volgen. Je kunt zelfs waarschuwingen instellen en meldingen ontvangen wanneer limieten overschreden dreigen te worden.

icon of a file unlocking

Due diligence

Door jouw opdrachten te centraliseren op Malt, centraliseer je tevens de juridische documenten en de servicecontracten met betrekking tot de freelancers met wie je werkt. Overzichtelijk, volledig en veilig.

illustration of two people doing a high five

Open business model

Malt is een open marktplaats, waarbij exclusiviteit geen rol speelt. Freelancers kunnen dus meerdere opdrachten voor meerdere klanten uitvoeren. En zo kunnen ook bedrijven met meerdere freelancers aan meerdere projecten werken.

Hoe transparanter, hoe beter

Als je de status van je freelancers en de geschiedenis van hun relatie met je bedrijf kent, dan komt dat jullie samenwerking alleen maar ten goede. Die transparantie maakt het voor jullie hele organisatie een stuk eenvoudiger keuzes te maken. Van inkoop en operations tot human resources.

Freelance samenwerkingen perfect laten aansluiten?