Managers die feedbackstrategieën toepassen bij freelancers

Hoewel er geen formele hiërarchie bestaat tussen freelancers en opdrachtgevende managers, heeft iedereen feedback nodig en is het cruciaal om een constante stroom van feedback te behouden. Bij Malt erkennen we het belang van tussentijdse evaluaties om de voortgang van projecten en de werkmethoden te bespreken, en ontvangen zowel freelancers als opdrachtgevers regelmatig feedback, namelijk na afloop van elk project.

1. Voorkom grijze gebieden met duidelijkheid

Een solide relatie tussen managers en freelancers vormt de hoeksteen van succesvolle freelanceprojecten en draagt bij aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Duidelijke en specifieke communicatie is essentieel om deze relatie te ondersteunen en grijze gebieden te vermijden die schadelijk kunnen zijn voor het succes van een project. In de rol van bruggenbouwer tussen freelancers en andere afdelingen binnen de organisatie, fungeren managers als de 'ontgrijzers' die potentiële verwarring voorkomen door voor heldere communicatie te zorgen.

Het vermogen om gedachten en verwachtingen nauwkeurig te verwoorden, zowel in lof als kritiek, is van onschatbare waarde voor managers. Stel je voor dat een manager en een freelancer de handen ineenslaan om een nieuw document op te stellen over de gewenste stijl van communicatie. Slechte feedback komt vaak voor wanneer opdrachtgevers vaag blijven en geen specifieke details delen. Denk aan opmerkingen als "Dit is niet wat ik in gedachten had" zonder verdere uitleg. Aan de andere kant hebben we goede concrete feedback, die gedetailleerd en constructief is. Bijvoorbeeld, "Ik merk dat de toon in deze alinea niet overeenkomt met onze merkstem. Kun je dit herzien zodat het beter aansluit?" Duidelijke feedback geeft de freelancer de nodige inzichten om hun werk te verbeteren en zorgt voor een effectieve samenwerking.

2. De kracht van onmiddellijke terugkoppeling

Als manager ben je vaak betrokken bij het inhuren van freelancers voor tijdelijke projecten of bij het coördineren van teams bestaande uit zowel vaste medewerkers als freelancers. In deze context is het cruciaal om niet te aarzelen bij het delen van je gedachten over het geleverde werk. Stel je voor dat je een tekstschrijver hebt ingehuurd om content te produceren voor je website. De tekstschrijver levert de initiële concepten en vraagt om jouw feedback. Echter stel je het geven van feedback uit. De tekstschrijver werkt door aan andere projecten, en het werk voor jouw website staat stil.

Wanneer je eindelijk feedback geeft, merk je op dat bepaalde delen van de tekst niet aan je verwachtingen voldoen en dringend moeten worden herzien. Dit resulteert in vertragingen en frustratie voor zowel jou als de tekstschrijver. Deze vertraagde feedback had kunnen worden vermeden door sneller te reageren, waardoor het project soepeler zou verlopen en tijd en middelen bespaard zouden zijn. Tijdigheid in feedback is essentieel om dergelijke situaties te voorkomen.

3. De kunst van empathische communicatie in feedback

Het is van groot belang om effectieve feedback te geven die direct bijdraagt aan het ontwikkelen van een positieve werkcultuur en het bevorderen van professionele groei, twee kernaspecten van management. Een essentieel onderdeel van deze feedback is empathie en openheid voor een dialoog. Begin met het benoemen van wat goed is gegaan in het werk van de freelancer. Door de positieve aspecten te erkennen, creëer je een sfeer van waardering en stimuleer je de motivatie van de freelancer. Vervolgens geef je feedback over wat verbeterd kan worden, maar altijd op een constructieve en respectvolle manier. Benadruk als opdrachtgever dat je wil dat de freelancers slagen en groeien in hun werk, waardoor je hen aanmoedigt om hun sterke punten te behouden en te werken aan hun zwakkere punten.

Het is ook belangrijk om open te staan voor een dialoog met de freelancer en hen aan te moedigen om vragen te stellen of hun perspectief te delen. Stel je voor dat je als manager betrokken bent bij het beoordelen van een freelance copywriter die een aantal marketingteksten heeft ingediend voor een nieuwe campagne. Je begint de feedbacksessie door de sterke punten van het ingediende werk te benoemen: "Ik waardeer echt de creativiteit en de pakkende toon die je hebt gebruikt, het spreekt echt tot de doelgroep." Vervolgens geef je aanwijzingen voor verbetering, maar op een opbouwende en respectvolle manier: "Ik denk dat we de lengte van sommige zinnen moeten verkorten om de leesbaarheid te verbeteren, wat is jouw gedachte daarover?" Door op deze manier feedback te geven, moedig je de freelancer aan om vragen te stellen en hun perspectief te delen. Dit opent de deur naar een productieve discussie en draagt bij aan een positieve werkomgeving waarin zowel de freelancer als het bedrijf kunnen groeien.

Concrete, onmiddellijke en empathische feedback in de praktijk

Het belang van concrete, onmiddellijke en empathische feedback in de praktijk kan niet genoeg worden benadrukt. Als manager is het cruciaal om rekening te houden met de unieke gezagsverhouding tussen zzp'ers en opdrachtgevers. Hoewel freelancers niet direct onder de formele hiërarchie van het bedrijf vallen, is het belangrijk om een cultuur van respect en samenwerking te cultiveren. Dit betekent dat managers moeten streven naar een balans tussen het aansturen van projecten en het respecteren van de autonomie van freelancers. Het is raadzaam om open te staan voor de input van freelancers en hun expertise te erkennen, terwijl tegelijkertijd duidelijke verwachtingen en doelen worden gesteld. Door deze benadering kunnen managers en freelancers effectief samenwerken, waarbij beide partijen hun unieke bijdrage leveren aan het succes van het project.

Vind freelancers via Malt

Benieuwd naar de freelancers die jouw team zouden kunnen versterken? Bekijk ons aanbod.