Een door de overheid geregelde collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Tegen een betaalbare premie. Er is in de politiek lang over gesteggeld, maar ondertussen is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor zo’n verzekering, die dan overigens ook verplicht wordt voor alle zelfstandigen. Met of zonder personeel. 

Politieke wensen en haalbaarheid van die plannen, dat staat wel vaker op gespannen voet met elkaar. Rond dit onderwerp is dat niet anders. Minister Van Gennip (SZW) heeft nog niet bekend gemaakt hoe ze dit idee wil gaan uitvoeren. Het UWV – de beoogde uitvoeringsinstantie – heeft alvast aangegeven momenteel het werk al niet aan te kunnen en zit dus ‘voorlopig’ niet te wachten op uitbreiding van haar taken.

Onvoldoende dekking voor vaste lasten

Kortom: goed bedoeld die plannen voor een publieke, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Maar het gaat nog jaren duren voordat die verzekering er is. En als die er al komt, dan zal het een verzekering worden die mogelijk pas na twee jaar ingaat. Plus een uitkering gaat geven op hooguit bijstandsniveau. Dat zal voor veel zelfstandigen niet voldoende zijn om alleen al de vaste lasten te betalen.

Een verstandige zelfstandig professional denkt daarom – juist nu – na over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vindt Dustin Robinson van freelance marktplaats Malt. Aanleiding om in de serie webinars die Malt organiseert voor zelfstandigen aandacht te besteden aan de risico’s en oplossingen rond arbeidsongeschiktheid. 

Risico op arbeidsongeschiktheid

“Ik ben hoogopgeleid en doe projecten zonder lichamelijk risico, dus ik heb geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid nodig”. Dat is misschien wel het meest hardnekkige misverstand onder zelfstandigen, zo legt Anton Lunshof van Insify uit, een online aanbieder van verzekeringen voor zelfstandigen. Een op de vijf arbeidsongeschikten wordt dat vanwege een ongeluk, wat lang niet altijd werkgerelateerd is. 

Dat geldt ook voor ziektes. Ernstige – niet werkgerelateerde – ziektes zorgen juist vaker voor langdurige uitval. Lunshof: “De helft van alle werkenden maakt wel eens een periode mee waarin hij of zij langer dan drie maanden niet kan werken. 14% van alle werkenden is langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt.” Geen werk, geen inkomen. Zo simpel is dat bij zelfstandig ondernemers.  

Financiële buffer voor arbeidsongeschiktheid

De financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen fors zijn. Een simpel rekensommetje laat zien dat wie vanaf zijn 35ste niet meer kan werken, en een inkomen had van 60 duizend euro, een spaarpotje nodig heeft van twee miljoen. Dat risico is klein, maar de impact enorm. “Dat geldt overigens ook als je je huis kwijtraakt vanwege een brand. Toch vindt iedereen het logisch dat je een brandverzekering hebt. Maar bij arbeidsongeschiktheid is dat niet zo. Maar 21 procent heeft een aov. Bijna 4 op de 10 heeft helemaal niets geregeld. Andere voorzieningen als spaargeld of een eigen huis zullen in lang niet alle gevallen voldoende zijn”, zo zegt Lunshof.  

Wat dan wel? 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft niet duur te zijn, stelt Anton Lunshof. Bijvoorbeeld als je niet ondernemersinkomen of omzet verzekert, maar je vaste lasten. “Dan daalt je inkomen wel voor de periode dat je arbeidsongeschikt bent, maar je hebt in ieder geval de zekerheid dat de vaste lasten gedekt zijn.” Die vaste lasten zijn ook voorspelbaarder dan bijvoorbeeld een wisselend inkomen, dan kan ook de premie stabiel zijn, aldus Lunshof. “Begin vooral op tijd”, zo adviseert hij tot slot.

Wil je meer weten over de dit onderwerp en horen welke vragen collega zelfstandigen stelden? Bekijk dan dit onderstaande webinar terug: https://vimeo.com/715327112/510180a0be (of link kanaal Malt)