Er is een kans van 50% dat je gedurende je werk langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt raakt. De kans op langdurige arbeidsongeschiktheid van meer dan 5 jaar bedraagt 14%, volgens cijfers van verzekeringsmaatschappij Insify. Daarom is het belangrijk om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) inhoudt en waarom deze verzekering steeds vaker verplicht wordt gesteld.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De AOV is een verzekering die je beschermt tegen inkomensverlies bij langdurige ziekte of letsel. Als freelancer ben je zelfstandig ondernemer en dus niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het afsluiten van een AOV kan daarom essentieel zijn om financiële risico's te vermijden.

Bij het afsluiten van de AOV bepaal je zelf wat voor soort dekking je wilt hebben en hoeveel premie je bereid bent te betalen. De hoogte van de premie hangt onder andere af van factoren zoals leeftijd, gezondheid, beroep en inkomen.

Benieuwd naar jouw premie? Via de online tool van onze partner Insify bereken je binnen enkele minuten hoeveel een AOV je maandelijks gaat kosten.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschiktheid betekent dat iemand door ziekte of letsel niet in staat is om zijn of haar werkzaamheden volledig uit te voeren. Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt er gekeken naar de mogelijkheden die iemand nog wel heeft om te werken. Dit wordt de arbeidsongeschiktheidsklasse genoemd.

Er zijn drie klassen van arbeidsongeschiktheid:

  • Klasse 1: gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35% tot 80%)
  • Klasse 2: volledig arbeidsongeschikt, maar met mogelijkheid tot ander werk (80% of meer)
  • Klasse 3: volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (geen kans op herstel)

Het is belangrijk om te weten dat een AOV niet alleen uitkeert bij klasse 3, maar vaak ook bij klasse 1 en 2. Hierdoor ben je als freelancer altijd verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte of letsel.

Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Als freelancer heb je geen vangnet zoals de WIA, waardoor het extra belangrijk is om goed verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Als je als freelancer langdurig ziek wordt of een ongeval krijgt, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Je hebt dan geen inkomen meer en kunt dus ook niet meer aan je financiële verplichtingen voldoen.

Een AOV biedt dan uitkomst. Bij langdurige ziekte of letsel keert de verzekeraar een bedrag uit dat gelijk is aan het verzekerde inkomen. Hierdoor kun je blijven voorzien in je levensonderhoud en hoef je geen beroep te doen op spaargeld of andere financiële reserves.

Welke andere mogelijkheden heb ik om mij te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid?

Broodfonds:

Een alternatief voor de traditionele AOV is deelname aan een broodfonds. Een broodfonds is een sociaal vangnet dat wordt gevormd door een groep zelfstandige ondernemers. Deelnemers betalen maandelijks een bedrag in een gezamenlijke pot. Wanneer een lid arbeidsongeschikt wordt, ontvangt diegene een schenking uit de pot om in het levensonderhoud te voorzien. Dit kan een betaalbare optie zijn, maar het vereist deelname in een groep en kent beperkingen aan de hoogte en duur van de uitkering.

Eigen vermogen opbouwen:

Een andere strategie is het opbouwen van een eigen financiële buffer om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. Dit betekent dat je regelmatig geld opzij zet op een aparte spaarrekening of beleggingsrekening. Hoewel het opbouwen van eigen vermogen tijd kan kosten, biedt het flexibiliteit om zelf de hoogte en duur van je financiële bescherming te bepalen.

Alternatieve verzekeringen:

Naast de traditionele AOV zijn er ook alternatieve verzekeringen beschikbaar voor zzp'ers, zoals ongevallenverzekeringen of verzekeringen die gericht zijn op specifieke beroepsgroepen. Hoewel deze verzekeringen vaak beperkte dekking bieden dan een AOV, kunnen ze een betaalbaar alternatief zijn, afhankelijk van je situatie en risico's.

Waarom wordt de AOV verplicht in 2027?

In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zelfstandigen. De verplichting wordt gehandhaafd vanaf 1 januari 2027.

De verplichte AOV heeft als doel om de financiële kwetsbaarheid van zelfstandigen te verminderen. Veel zelfstandigen hebben namelijk geen of onvoldoende verzekeringen afgesloten waardoor zij bij ziekte of letsel in financiële problemen kunnen komen. Door de verplichting moeten meer zelfstandigen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, wat de financiële risico's op lange termijn kan beperken. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de verplichte AOV er uit gaat zien, maar tot die tijd is het goed om je in te lezen over het onderwerp en je te informeren over jouw opties.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke optie het beste bij jou past en wat dit jou maandelijks gaat kosten?

Lees dan dit artikel van onze partner Insify, waarin zij alles uitleggen over wat jij moet weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wil je weten welke optie het beste bij jou past en wat dit jou maandelijks gaat kosten? Bereken dan binnen enkele minuten jouw premie via de handige online tool van Insify.