Een freelancer zoeken Een project indienen
Malt welcom

Welkom op het Malt-profiel van Frank!

Met Malt heb je toegang tot de beste freelance consultants voor jouw opdrachten. Neem contact op met Frank om te vertellen waaraan je behoefte hebt of zoek andere profielen op Malt.

Frank Hoogenboom

Mensgerichte leidinggevende in de Openbare Ruimte

Kan reizen naar Assen

 • 52.999718
 • 6.563363
 • Tarief Op aanvraag
 • Werkervaring 7+ jaar
Een opdracht voorstellen De opdracht kan alleen van start gaan nadat je de offerte van Frank hebt geaccepteerd.

Deze freelancer heeft aangegeven fulltime beschikbaar te zijn, maar heeft dit meer dan 7 dagen niet meer bevestigd.

Een opdracht voorstellen De opdracht kan alleen van start gaan nadat je de offerte van Frank hebt geaccepteerd.

Locatie en reizen

Locatie
Assen, DR, Nederland
Kan bij je op kantoor werken in
 • Assen en 50 km rondom

Voorkeuren

Tijdsduur van de opdracht
 • tussen 3 en 6 maanden
 • ≥ 6 maanden
Sector
 • Civiele techniek & bouwkunde
 • Consultancy & auditing
 • Gezondheid & Wellness
 • HR / personeelsbeleid
 • Milieu
+5 andere
Bedrijfsomvang
 • 2 - 10 personen
 • 11 - 49 personen
 • 50 - 249 personen
 • 250 - 999 personen
 • 1000 - 4999 personen
+1 andere

Checklist

Malt-handvest ondertekend
Het handvest bekijken

Geverifieerd e-mailadres

Talen

 • Engels

  Volledige professionele capaciteit

 • Nederlands

  Tweetalig / moedertaal

Vaardigheden (8)

Frank in het kort

Ik ben Frank Hoogenboom, ben een ervaren projectleider en leidinggevende met ervaring binnen diverse gemeentes en provincie. Ik ben enthousiast en leergierig bij alles wat ik aanpak. Ik heb leidinggevende en projectmatige ervaringen in diverse civiele en cultuurtechnische vraagstukken. Ik heb ervaring opgedaan in de commerciële sector als aannemer en opdrachtgever en in de publieke sector ben ik betrokken geweest als adviseur.
Als spil/verbinder ben ik degene die het overzicht heeft en weet te behouden, kan op elk niveau meepraten en ben bestuurlijk sensitief. Heb ervaring met complexe projecten waarbij de diverse disciplines samenkomen.
Ik ben leergierig, flexibel, analytisch, collegiaal en een oprecht mensenmens met een commerciële inslag. Ik heb een groot netwerk binnen de noordelijke provincies en heb veel ingangen binnen (gemeentelijke) organisaties.
De Openbare Ruimte is dé ruimte waarin ik graag acteer!

Werkervaring

Door

Eigenaar DOOR, Duurzame Ontwikkeling Openbare Ruimte  - Als freelancer

Assen, Netherlands

januari 2010 - Vandaag (12 jaren en 5 maanden)

Begin 2010 is DOOR ontstaan vanuit de behoefte om bij te dragen aan een Duurzame Ontwikkeling van onze Openbare Ruimte. Duurzaam ontwerpen en aanleggen met oog voor het beheer en multifunctioneel gebruik ervan. De Openbare Ruimte is er om te gebruiken!!! Een snelweg heeft maar één functie. Maar een woonstraat in een 30-km zone heeft meerdere functies. Behalve het bieden aan mobiliteit voor auto's, fietsers en voetgangers zou het ook een speelplek voor de kinderen kunnen zijn. Waarom dit niet integreren in het ontwerp? DOOR werkt vanuit hun passie aan een Duurzame Ontwikkeling van de Openbare Ruimte. Zij doen dit samen met én in opdracht van de klant. Vanuit hun bureau DOOR wordt een concept verder ontwikkeld. DOOR denkt in mogelijkheden. Zij weten partijen bij elkaar te krijgen en te binden. De afgelopen jaren is DOOR zich steeds meer gaan verschuiven in de richting van (verander)management. Als persoon die de mens voorop zet heeft DOOR hier ook succes in. DOOR wordt ingehuurd als interim teamleider, (verander)manager in het algemeen als manager die de verandering gestalte durft te geven. Als interimmer heeft DOOR geen verleden, geen toekomst maar enkel een heden bij zijn opdrachtgevers, deze positie maakt het zeer goed mogelijk om snelle stappen te kunnen zetten. DOOR gaat DOOR waar anderen afhaken.

Gemeente Groningen

Teamleider Verkeer, Spelen & Reiniging  - Als freelancer

januari 2010 - Vandaag (12 jaren en 5 maanden)

Caparis

Manager Groen  - Als freelancer

januari 2010 - Vandaag (12 jaren en 5 maanden)

Samen met mijn leidinggevende sturing en leidinggeven aan mensen die werken in het kader van de WSW.

Gemeente Harlingen

Teamleider Groenvoorziening a.i  - Als freelancer

januari 2010 - Vandaag (12 jaren en 5 maanden)

Verantwoordelijk voor de aansturing van de Groene mannen en tevens een organisatieverandering doorvoeren

Provincie Gelderland

AssetBeheerder Groen a.i  - Als freelancer

januari 2010 - Vandaag (12 jaren en 5 maanden)

Verantwoordelijk voor al het groen, faunavoorzieningen, afrastering en water binnen de Provincie Gelderland tevens veranderingen vormgeven

www.doorleef.nu

Eigenaar  - Als freelancer

Assen, Netherlands

september 2017 - Vandaag (4 jaren en 9 maanden)

Als Holistisch Therapeut behandel ik mensen met een (levens-)vraag. Dit doe ik op basis van Reiki. Naast mijn therapeutische sessies geef ik ook nog steeds Reiki en coach ik diegene die dat willen. Ook geven wij Reiki cursussen. Voor workshops, cursussen, retraites, cacao=ceremonies of gewoon om te zien wie wij zijn kijk dan eens op onze website: www.doorleef.nu

Gemeente Raalte

Regisseur Groen (a.i.)  - Als freelancer

Raalte, Netherlands

januari 2010 - Vandaag (12 jaren en 5 maanden)

Regisseur Groen ai gemeente Raalte. Verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte.

Gemeente Delfzijl

Rayonbeheerder Zuid/Flexpoolbeheerder (a.i.)  - Als freelancer

Delfzijl, Netherlands

mei 2015 - Vandaag (7 jaren en 1 maand)

Rayonbeheerder
• Ben eerst verantwoordelijke voor de organisatie, planning en uitvoering van het beheer openbare ruimte (OR) binnen het rayon
• Verzorg de dagelijkse aansturing c.q. toezicht op het beheer OR: planning, prestaties, financiële middelen
• Plan en draag in overleg met de beheerder flexpool zorg voor het optimaal inzetten van de medewerkers uit de flexpool in het rayon
• Verzorg wijk- en beheersplannen, analyses, en lever van daaruit een bijdrage aan (beleid) uitvoeringsprioriteiten, project – en managementrapportages. Daarbij stel je de burger centraal, zonder het bestuur uit het oog te verliezen
• Werk nauw samen en stem af met de teamleider, collega-rayonbeheerder, beheerder flexpool,gebiedsregisseur, werkvoorbereiders, team bedrijfsbureau en team ingenieursbureau
• Ben verantwoordelijk voor de periodieke schouw OR
• Ben samen met de gebiedsregisseur de ambassadeur en het aanspreekpunt in de wijken en dorpen (zgn tandem)
• Ben verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen in het rayon, waaronder groen en grijs Beheerder flexpool
• Plan en draag in overleg met de rayonbeheerders zorg voor het optimaal inzetten van medewerkers uit de flexpool in de rayons
• Onderhoud het contact met de rayonbeheerder over de flexpoolmedewerkers in de rayons m.b.t. inzet, prestaties en kwaliteit
• Ben eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse aansturing van en toezicht op de flexpoolmedewerkers die niet zijn ingezet in de rayons: planning, financiële middelen, inzet, kwaliteit ,beheer en onderhoud
• Draag bij aan de sturing en uitwerking van deelprojecten van het team, projectplannen, leveranciersprestaties, financiële middelen, project- en managementrapportages
• Werk nauw samen en stem af met de teamleider, rayonbeheerders, servicemedewerkers, werkvoorbereiders, team bedrijfsbureau en team ingenieursbureau
• Ben ambassadeur en eerste aanspreekpunt ten aanzien van de flexpool en voor de flexpoolmedewerkers

Stadswerk

Bestuurslid Stadswerk Gelderland/Utrecht  - Als freelancer

mei 2001 - mei 2015 (14 jaren)

Stadswerk is dé vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Alescon Werk/Leerbedrijven

Manager Beheer Openbare Ruimte (BOR) a.i  - Als freelancer

Assen, Netherlands

september 2012 - september 2014 (2 jaren)

Dagelijkse aansturing unit, analyseren totale werkpakket (aard en omvang) met oog op veranderende samenstelling van werknemersbestand, dat bovendien in aantal afneemt en mogelijke wijzigingen van wet- en regelgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en advies daarover uitbrengen aan de Directie; doorvoeren van organisatieaanpassing op basis van dit advies; ontwikkelen van bezuinigingsvoorstellen; bevorderen van mobiliteit van medewerkers naar reguliere werkgevers.

Gemeente Sittard-Geleen

Projektleider Groen (a.i.)

mei 2010 - juli 2012 (2 jaren en 2 maanden)

Beheer Openbare Ruimte/team Uitvoering De projectleider Groen maakt deel uit van het team Uitvoering (25 fte) Het team is integraal verantwoordelijk voor de uitbestede werken in de openbare ruimte op het gebied van openbaar groen, civiele techniek.
· Voorbereiden projecten: verantwoordelijk voor de uitwerking van het schetsontwerp (SO) tot een definitief ontwerp (DO); het opstellen van bestek en technische tekeningen
· Uitvoering van projecten: verantwoordelijk voor de directievoering
· Voorbereiden en bewaken contracten: Aanbesteden en gunnen van werken
· Draagt de financiële verantwoordelijkheid voor de onderhanden zijnde projecten en zorgt voor periodieke projectrapportages . Verantwoordelijk voor alle groene werken binnen de gemeente
· Coördinatie/leidinggevend aan 5-tal projectmedewerkers uit het "groene" vakgebied . Leidinggevende van de 4 groene opzichters buiten

Gemeente Nijmegen

Wijkbeheerder

mei 2005 - december 2009 (4 jaren en 7 maanden)

Spil in de openbare ruimte in één van de 6 Nijmeegse Stadsdelen. Intermediair tussen burger, politiek en ambtelijk orgaan. Competenties: Werken in teamverband, overtuigingskracht, plannen en organiseren, schriftelijk communiceren, mondeling communiceren, interpersoonlijke sensitiviteit en integriteit. Doelstelling: Samen met burgers en andere partijen wijkbeheersplannen opstellen, afspraken maken (én die ook nakomen), mediator tussen de drie betrokken partijen (Organisatie, Politiek & Burgers), relaties beheren en uitbreiden (hier ook weer de drie partijen), samen met verschillende vakdisciplines projekten ontwikkelen (meerwaarde zijn, dus niet enkel riolering vervangen maar tevens de verharding, het aanwezige groen, straatbeeld aanpassen, etc.) en hierin ook de initiatiefnemer zijn, pro-actief reageren op omstandigheden en postvak van de organisatie. Klanten zijn in deze functie de politiek, de eigen organisatie, aannemers en burgers.

Front2Front

Directeur

6733 Wekerom, Netherlands

mei 2004 - mei 2005 (1 jaar)

Opzetten van BV (in opdracht van 4 grote aandeelhouders), vermarkten van de WAVE en innovatieve en duurzame ontwikkelingen bedenken en deze vermarkten. Doelstelling: Verkoop en PR gedaan voor de WAVE, commercieel succes van gemaakt, relatiebeheer/acquisitie (van ambtenaren tot wethouders/burgemeesters), presentaties/demonstraties geven daar waar nodig, financiële verantwoording schuldig aan aandeelhouders en opstellen van jaarplannen en –rekeningen. Klanten zijn in deze functie de aandeelhouders én hun bedrijven, gemeenten, aannemers en bedrijven/instellingen.

Landbouw Economisch Instituut

Projektleider DGG

januari 1999 - mei 2004 (5 jaren en 4 maanden)

Beheren van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer. Deze databank verzamelt, verwerkt en publiceert gegevens omtrent de gemeentelijke groenkosten. Doelstelling: In opdracht van het LEI en Alterra (WUR) de DGG beheren, deze uitbreiden (meer gemeenten lid laten worden), financiële verantwoording afleggen aan LEI en Alterra, acquisitie/relatiebeheer, organiseren van klantendagen en presentaties/demonstraties geven daar waar nodig. Klanten zijn hier het LEI/Alterra en voornamelijk de gemeenten

Wageningen University

Projektleider DGG

januari 1999 - mei 2004 (5 jaren en 4 maanden)

Beheren van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer. Deze databank verzamelt, verwerkt en publiceert gegevens omtrent de gemeentelijke groenkosten. Doelstelling: In opdracht van het LEI en Alterra (WUR) de DGG beheren, deze uitbreiden (meer gemeenten lid laten worden), financiële verantwoording afleggen aan LEI en Alterra, acquisitie/relatiebeheer, organiseren van klantendagen en presentaties/demonstraties geven daar waar nodig. Klanten zijn hier het LEI/Alterra en voornamelijk de gemeenten

Presikhaaf bedrijven

Regio-Manager

mei 1997 - mei 2000 (3 jaren)

Verantwoordelijk voor de aansturing van ± 200 personen, allen werkzaam in het groen. Als mede-MT-lid bepaalde ik samen met de andere leden van het managementteam de ontwikkeling en realisatie van het sociaal, bedrijfseconomisch en kwaliteitsbeleid. Doelstelling: Medewerkers aan het werk zetten en houden in het kader van de Wet Sociale Werkvoorzieningen, hier werk voor beschikbaar hebben (relatiebeheer/ acquisitie), sociale en financiële verantwoording afleggen aan divisiemanager. Klanten zijn hier de gemeenten en bedrijven/instellingen.

BTL

Rayonhoofd/bedrijfsleider

mei 1995 - mei 1997 (2 jaren)

Het leiden van een rayonvestiging (Veldhoven). Doelstelling: Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing van personeel en materieel op één vestiging. Hiervoor ben je resultaat- en financieel verantwoording schuldig aan de directeuren/eigenaren. Klanten zijn hier gemeenten en andere overheden en tevens bedrijven/ organisaties.

RIVM

Projekttrekker

september 1993 - mei 1995 (1 jaar en 8 maanden)

Projekttrekker voor het (internationale) DSS-projekt (Decision Support Systems). Doelstelling: Zorgen dat de projektleider geen bemoeienissen heeft met de dagelijkse gang van zaken, afspraken monitoren, contacten met de participanten onderhouden en GIS-werkzaamheden uitvoeren. Klanten zijn hier de deelnemende participanten en subsidieverstrekker (de Europese Unie).

Opleidingen