Malt Logo

Centrum voor gegevensbescherming

Uw rechten

In overeenstemming met de Franse wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978, als gewijzigd, en de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te rectificeren, te verwijderen, te beperken, er bezwaar tegen te maken en ze over te dragen.

U vindt in de onderstaande rubrieken een beschrijving van deze rechten, en hoe ze uit te oefenen.

Recht op inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de door Malt verwerkte gegevens die u aangaan. Dit geeft u de mogelijkheid om de gegevens die we van u hebben te bekijken en, indien u dit wilt, een kopie op te vragen.

U kunt alle gegevens die wij van gebruikers verzamelen vinden onder de rubriek “Verzamelde gegevens” in het Handvest betreffende gegevensbescherming.

Om een uitgebreide beschrijving te krijgen van de gegevens die we van u hebben kunt u ons een e-mail sturen via [email protected] of een brief naar het volgende adres: PRIVACY Malt Community, 241 Rue Saint Denis - 75002 Parijs, Frankrijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Recht op rectificatie

In overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming kunt u vragen om onjuiste gegevens over u te rectificeren. U kunt ook vragen om incomplete persoonsgegevens over u aan te vullen, daaronder inbegrepen het verstrekken van een ondersteunende aanvullende verklaring.

Om u dit recht zo eenvoudig mogelijk uit te kunnen laten oefenen vragen wij u om deze wijzigingen en aanvullingen direct op uw profiel aan te brengen. Als u vindt dat andere u aangaande gegevens aangepast of aangevuld moeten worden en u kunt deze wijzigingen niet zelf doorvoeren, stuur dan een e-mail naar [email protected] of een brief naar: PRIVACY Malt Community, 241 Rue Saint Denis - 75002 Parijs, Frankrijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens snel door ons te laten verwijderen, afhankelijk van ons rechtmatig belang of onze wettelijke verplichting om ze te bewaren.

Vanwege veiligheidsredenen en om te voorkomen dat uw account ongewild verwijderd wordt vragen wij u om dit zelf te doen door, eenmaal aangemeld op uw account, op de volgende link te klikken:

www.malt.nl/account/cancellation

Met betrekking tot persoonsgegevens moet u in gedachten houden dat zoekmachines en derden nog een tijdje nadat u de vermelding geaccepteerd hebt kopieën van uw openbare profielgegevens kunnen bewaren, zelfs nadat u de gegevens verwijderd hebt van Malt of uw account hebt gedeactiveerd. Als u dit wilt kunt u uw recht op het deindexeren direct uitoefenen bij deze zoekmachines. Bijvoorbeeld, om een aanvraag te doen bij Google kunt u de tool van deze zoekmachine hiervoor gebruiken.

Recht op het beperken van verwerking

U kunt Malt vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (bijvoorbeeld, uw profiel tijdelijk onbeschikbaar maken op de website) wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

a) u twijfelt aan de nauwkeurigheid van de u aangaande persoonsgegevens. In dit geval zullen wij uw gegevens verbergen terwijl wij controleren of ze kloppen;

b) u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze is uitgevoerd en u maakt bezwaar tegen verwijdering en wenst in plaats daarvan dat hun gebruik beperkt wordt;

c) wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar ze zijn nog steeds noodzakelijk voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim;

d) u heeft uw recht op het maken van bezwaar uitgeoefend in overeenstemming met Artikel 21(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen de verwerking van uw gegevens beperken terwijl we controleren of de legitieme gronden die wij nastreven zwaarder wegen dan uw rechten.

Als wij besluiten om het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens op te heffen zullen wij u hierover inlichten.

Om uw recht uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of een brief naar: PRIVACY Malt Community, 241 Rue Saint Denis - 75002 Parijs, Frankrijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Recht op het maken van bezwaar

U mag bezwaar maken tegen het versturen van berichten, met name commerciële berichten, door Malt. Om dit te doen verstrekken wij een afmeldingslink in alle e-mails die wij naar u versturen, zodat u uw notificatievoorkeuren direct kunt beheren in ons centrum voor gegevensbescherming, onder de knop uw rechten www.malt.nl/about/privacy/rights.

U mag, op legitieme gronden, ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, tenzij het gaat om wettelijke verplichtingen die aan Malt worden opgelegd (bijvoorbeeld, belastingaangifte, verklaringen over sociale lasten, etc.).

Om uw recht uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of een brief naar: PRIVACY Malt Community, 241 Rue Saint Denis - 75002 Parijs, Frankrijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Recht op dataportabiliteit

U kunt op ieder moment vragen om uw Malt-gegevens over te dragen. Door dit recht uit te oefenen zullen wij de gegevens die u aan ons heeft verschaft, of dit nu door uzelf is gedaan of door uw activiteit op het platform, binnen een redelijke termijn en in een machineleesbaar formaat aan u overdragen.

Om uw recht uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of een brief naar: PRIVACY Malt Community, 241 Rue Saint Denis - 75002 Parijs, Frankrijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Recht op het intrekken van toestemming

U heeft te allen tijden het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te weigeren om persoonlijke redenen. Evenals het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden te weigeren.

Om uw recht uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of een brief naar: PRIVACY Malt Community, 241 Rue Saint Denis - 75002 Parijs, Frankrijk. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Het hoofdkantoor van Malt Community bevindt zich op 241 Rue Saint Denis - 75002 Parijs, Frankrijk. De toezichthoudende autoriteit die bevoegd is om vragen, waaronder, indien van toepassing, klachten van een gebruiker, over ons te behandelen is de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" (CNIL).

Als u een vraag wilt stellen aan de CNIL zijn hier hun contactgegevens:

CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS)

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIJS CEDEX 07 FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 01 53 73 22 22

(Maandag t/m donderdag van 9u tot 18u30 / Vrijdag van 9u tot 18u)

Fax: +33 01 53 73 22 22

Opgelet! De CNIL ontvangt geen publiek en geeft geen informatie ter plaatse.

Als u een klacht wilt indienen bij de CNIL kunt u een online klachtenformulier invullen via het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Als u een vraag hebt over uw computerrechten en - vrijheden kunt u de website van de CNIL raadplegen: www.cnil.fr.